Reading schedule 2023


Jan 2: Gen. 1-4; Luke 1
Jan 3: Gen. 5-8; Luke 2
Jan 4: Gen. 9-12; Luke 3
Jan 5: Gen. 13-16; Luke 4
Jan 6: Gen. 17-19; Luke 5; Ps. 3

Jan 9: Gen. 20-23; Luke 6
Jan 10: Gen. 24-26; Luke 7; Ps. 6

Jan 11: Gen. 27-28; Luke 8; Ps. 4
Jan 12: Gen. 29-31; Luke 9
Jan 13: Gen. 32-34; Luke 10

Jan 16: Gen. 35-37; Luke 11
Jan 17: Gen. 38-40; Luke 12; Ps. 7
Jan 18: Gen. 41-43; Luke 13; Ps. 5
Jan 19: Gen. 44-47; Luke 14
Jan 20: Gen. 48-49; Luke 15; Ps. 10

Jan 23: Gen. 50; Exodus 1; Luke 16; Ps. 8
Jan 24: Exodus 2-4; Luke 17; Ps. 88
Jan 25: Exodus 5-8; Luke 18
Jan 26: Exodus 9-11; Luke 19
Jan 27: Exodus 12-14; Luke 20; Ps. 21

Jan 30: Exodus 15-18; Luke 21
Jan 31: Exodus 19-21; Luke 22
Feb 1: Exodus 22-24; Luke 23; Ps. 12, 14
Feb 2: Exodus 25-27; Luke 24
Feb 3: Exodus 28-31; Acts 1

Feb 6: Exodus 32-34; Acts 2; Ps. 16
Feb 7: Exodus 35-37; Acts 3
Feb 8: Exodus 38-40; Acts 4; Ps. 15, 19
Feb 9: Leviticus 1-3; Acts 5
Feb 10: Leviticus 4-7; Acts 6

Feb 13: Leviticus 8-11; Acts 7
Feb 14 Leviticus 12-14; Acts 8
Feb 15: Leviticus 15-18; Acts 9
Feb 16: Leviticus 19-20; Acts 10; Ps. 13
Feb 17: Leviticus 21-23; Acts 11; Ps. 24

Feb 20: Leviticus 24-25; Acts 12; Ps. 25-26
Feb 21: Leviticus 26-27; Numbers 1; Acts 13
Feb 22: Numbers 2-5; Acts 14
Feb 23: Numbers 6-7; Acts 15; Ps. 22
Feb 24: Numbers 8-11; Acts 16

Feb 27: Numbers 12-14; Acts 17; Ps. 27
Feb  28: Numbers 15-18; Acts 18; Ps. 90
March 1: Numbers 19-21; Acts 19; Ps. 28-29
March 2: Numbers 22-25; Acts 20

March 3: Numbers 26-29; Acts 21

March 6: Numbers 30-34; Acts 22
March 7: Numbers 35-36; Deut. 1-2; Acts 23
March 8: Deut. 3-5; Acts 24; Ps. 36, 43
March 9: Deut. 6-9; Acts 25
March 10: Deut. 10-14; Acts 26

March 13: Deut. 15-18; Acts 27; Ps. 88
March 14: Deut. 19-22; Acts 28
March 15: Deut. 23-26; Mark 1
March 16: Deut. 27-31; Mark 2
March 17: Deut. 32-34; Mark 3; Ps. 40

March 20: Joshua 1-4; Mark 4; Ps. 37
March 21: Joshua 5-8; Mark 5; Ps. 69
March 22: Joshua 9-13; Mark 6
March 23: Joshua 14-17; Mark 7
March 24: Joshua 18-21; Mark 8

March 27: Joshua 22-24; Mark 9; Ps. 44, 47
March 28: Judges 1-4; Mark 10
March 29: Judges 5-6; Mark 11; Ps. 39, 41
March 30: Judges 7-8; Mark 12; Ps. 52, 42
March 31: Judges 9-11; Mark 13; Ps. 49

April 3: Judges 12-16; Mark 14
April 4: Judges 17-18; Mark 15; Ps. 89
April 5: Judges 19-21; Mark 16
April 6: Ruth 1-2; Galatians 1; Ps. 53, 61
April 7: Ruth 3-4; Galatians 2; Ps. 64, 65

April 10: 1 Samuel 1-3; Galatians 3; Ps. 66
April 11: 1 Samuel 4-5; Galatians 4; Ps. 77
April 12: 1 Samuel 6-8; Galatians 5; Ps. 72
April 13: 1 Samuel 9-11; Galatians 6
April 14: 1 Samuel 12-13; 1 Chr. 1-3; 1 Cor. 1

April 17: 1 Samuel 14-15; 1 Chr. 4-5; 1 Cor. 2
April 18: 1 Samuel 16-17; 1 Cor. 3; Ps. 9
April 19: 1 Samuel 18; 1 Chr. 6; 1 Cor. 4; Ps. 11
April 20: 1 Samuel 19-21; 1 Chr. 7; 1 Cor. 5; Ps. 59
April 21: 1 Samuel 22; 1 Cor. 6; Ps. 34, 35, 17

April 24: 1 Samuel 23; 1 Cor. 7; Ps. 31, 54
April 25: 1 Samuel 24; 1 Chr. 8; 1 Cor. 8; Ps. 57, 58
April 26: 1 Samuel 25-26; 1 Cor. 9; Ps. 63
April 27: 1 Samuel 27; 1 Chr. 9; 1 Cor. 10; Ps. 141
April 28: 1 Samuel 28-30; 1 Cor. 11; Ps. 109

May 1: 1 Samuel 31; 1 Chr. 10;

May 2: 1 Cor. 12; Ps. 140
May 3: 2 Samuel 1-2; 1 Chr. 11;

May 4: 1 Cor. 13; Ps. 142

May 5: 2 Samuel 3-5; 1 Chr. 12;

May 8: 1 Cor. 14; Ps. 139
May 9: 2 Samuel 6; 1 Chr. 13;

May 10: 1 Cor. 15; Ps. 68

May 11: 1 Chr. 14-16; 1 Cor. 16; Ps. 132, 106
May 12: 2 Samuel 7-8; 1 Chr. 17; 2 Cor. 1; Ps. 2

May 15: 2 Samuel 9-10; 1 Chr. 18-19; 2 Cor. 2
May 16: 2 Samuel 11-12; 1 Chr. 20; 2 Cor. 3; Ps. 20
May 17: 2 Samuel 13-14; 2 Cor. 4; Ps. 51
May 18: 2 Samuel 15-17; 2 Cor. 5; Ps. 32, 71
May 19: 2 Samuel 18-20; 2 Cor. 6; Ps. 56

May 22: 2 Samuel 21-23; 2 Cor. 7; Ps. 55
May 23: 2 Samuel 24; 1 Chr. 21; 2 Cor. 8; Ps. 30
May 24: 1 Chr. 22-25; 2 Cor. 9

May 25: 1 Kings 1; 1 Chr. 26-28; 2 Cor. 10; Ps. 91

May 26: 1 Kings 2; 1 Chr. 29; 2 Cor 11; Ps. 95

May 29: 1 Kings 3; 2 Chr. 1; 2 Cor. 12; Ps. 78
May 30: 1 Kings 4-5; 2 Chr. 2;

May 31: 2 Cor. 13; Ps. 101
June 1:  1 Kings 6; 2 Chr. 3; Matt. 1; Ps. 97
June 2: 1 Kings 7-8; 2 Chr. 4-5; Matt. 2

June 5: 2 Chr. 6-7; Matt. 3; Ps. 98-99
June 6: 1 Kings 9; 2 Chr. 8; Matt. 4; Ps. 135-136
June 7: 1 Kings 10-11; 2 Chr. 9; Matt. 5
June 8: Proverbs 1-4; Matt. 6
June 9: Proverbs 5-8; Matt. 7

June 12: Proverbs 9-12; Matt. 8
June 13: Proverbs 13-15; Matt. 9
June 14: Proverbs 16-19; Matt. 10
June 15: Proverbs 20-23; Matt. 11
June 16 Proverbs 24-28; Matt. 12

June 19: Proverbs 29-30; Ps. 60, 33; Matt. 13
June 20: Proverbs 31; Eccles. 1-2; Matt. 14
June 21: Eccles. 3-5; Ps. 45; Matt. 15
June 22: Eccles. 6-7; Ps. 18; Matt. 16
June 23: Eccles. 8-12; Matt. 17

June 26: Song of Sol. 1-3; Ps. 94; Matt. 18
June 27: Song of Sol. 4-6; Matt. 19
June 28: S. of Sol. 7-8; 1 Kings 12

June 29: Chr.10-11; Mt. 20

June 30: 1 Kings 13-14; 2 Chr. 12; Matt. 21

July 3: 1 Kings 15; 2 Chr. 13-14; Matt. 22
July 4: 1 Kings 16-18; 2 Chr. 15-16; Matt. 23
July 5: 1 Kings 19-21; 2 Chr. 17; Matt. 24

July 6: 1 Kings 22; 2 Chr. 18-19; Matt. 25
July 7: 2 Kings 1-3; Ps. 82; Matt. 26

July 10: 2 Kings 4-5; Ps. 83; Matt. 27
July 11: 2 Kings 6-8; 2 Chr. 20; Matt. 28
July 12: 2 Kings 9-10; 2 Chr. 21; 1 Thess. 1
July 13: 2 Kings 11-12; 2 Chr. 22-24; 1 Thess. 2
July 14: Joel 1-3; 1 Thess. 3

July 17: Jonah 1-4; 1 Thess. 4
July 18: 2 Kings 13-14; 2 Chr. 25; 1 Thess. 5
July 19: Amos 1-3; 2 Thess. 1; Ps. 80
July 20: Amos 4-6; 2 Thess. 2; Ps. 86
July 21: Amos 7-9; 2 Thess. 3; Ps. 104

July 24: Is. 1-3; Romans 1
July 25: Is. 4-5; Romans 2; Ps. 115, 116
July 26: Is. 6-7; 2 Chr. 26-27; Romans 3
July 27: 2 Kings 15-16; Hosea 1; Romans 4
July 28: Hosea 2-4; Romans 5

July 31: Hosea 5-8; Romans 6
Aug 1: Hosea 9-12; Romans 7; Ps. 73
Aug 2: Hosea 13-14; Romans 8; Ps. 100-102
Aug 3: Micah 1-4; Romans 9;
Aug 4: Micah 5-7; Romans 10

Aug 7: Is. 8-11; Romans 11
Aug 8: Is. 12-15; Romans 12
Aug 9: Is. 16-18; Romans 13
Aug 10: Is. 19-22; Romans 14
Aug 11: Is. 23-25; Romans 15

Aug 14: Is. 26-29; Romans 16
Aug 15: Is. 30-33; Eph. 1
Aug 16: Is. 34-35; Eph.2
Aug 17: 2 Kings 17; 2 Chr. 28; Eph. 3; Ps. 46
Aug 18: 2 Chr. 29-31; Eph. 4

Aug 21: 2 Kings 18-19; 2 Chr. 32; Eph. 5
Aug 22: Is. 36-37; Eph. 6; Ps. 76
Aug 23: 2 Kings 20; Is. 38-40; Phil. 1; Ps. 75
Aug 24: Is. 41-44; Phil. 2
Aug 25: Is. 45-48; Phil. 3

Aug 28: Is. 49-52; Phil. 4; Ps. 92
Aug 29: Is. 53-56; Colossians 1
Aug 30: Is. 57-59; Colossians 2; Ps. 103
Aug  31: Is. 60-63; Colossians 3
Sep 1: Is. 64-65; Colossians 4; Ps. 107

Sep 4: Is. 66; 2 Kings 21; 2 Chr. 33; 1 Tim. 1; Ps. 62
Sep 5: Nahum 1-3; 1 Tim. 2
Sep 6: 2 Kings 22-23; 2 Chr. 34-35; 1 Tim. 3
Sep 7:  Habakkuk 1-3; 1 Tim. 4
Sep 8: Zephaniah 1-3; 1 Tim. 5

Sept 11: Jer. 1-4; 1 Tim. 6
Sep 12: Jer. 5-8; 2 Tim. 1
Sep 13: Jer. 9-12; 2 Tim. 2
Sep 14: Jer. 13-16; 2 Tim. 3
Sep 15: Jer. 17-18; 2 Tim. 4; Ps. 96

Sep 18: Jer. 19-20; Titus 1: Ps. 93

Sep 19: Jer. 21-22; 2 Kings 24; Titus 2; Ps. 112
Sep 20: Jer. 23, 25, 26; Titus 3
Sep 21: Jer. 35, 36, 45, 46; Jude
Sep 22: Jer. 47, 48, 49;

Sep 25: Philemon; Ps. 105
Sep 26: Jer. 21, 24, 27;

Sep 27: Hebrews 1; Ps. 67, 118
Sep 28: Jer. 28-31; Hebrews 2
Sep 29: Jer. 32-34; Hebrews 3; Ps. 74

Oct 2: Jer. 37-39; Hebrews 4; Ps. 79
Oct 3: Jer. 50-52; Hebrews 5
Oct 4: Ezekiel 1-2; Hebrews 6; Ps. 143, 144
Oct 5: Ezekiel 3-6; Hebrews 7
Oct 6: Ezekiel 7-9; Hebrews 8

Oct 9: Ezekiel 10-13; Hebrews 9
Oct 10: Ezekiel 14-16; Hebrews 10; Ps. 70
Oct 11: Ezekiel 17-20; Hebrews 11
Oct 12: Ezekiel 21-23; Hebrews 12; Ps. 111
Oct 13: Ezekiel 24-26; Hebrews 13

Oct 16: Ezekiel 27-30; James 1
Oct 17: Ezekiel 31-32; James 2
Oct 18: 2 Kings 25; 2 Chr. 36;

Oct 19: Jer. 40, 41; James 3
Oct 20: Jer. 42-44; James 4; Ps. 48

Oct 23: Lam. 1-2; Obadiah; James 5
Oct 24: Lam. 3-5; Haggai; 1 Peter 1
Oct 25: Daniel 1-2; 1 Peter 2; Ps. 87
Oct 26: Daniel 3-4; 1 Peter 3; Ps. 81
Oct 27: Ezekiel 33-36; 1 Peter 4

Oct 30: Ezekiel 37-39; 1 Peter 5; Ps. 110
Oct 31: Ezekiel 40-41;

Nov 1: 2 Peter 1; Ps. 145, 128
Nov 2: Ezekiel 42-45; 2 Peter 2
Nov 3: Ezekiel 46-48; 2 Peter 3

Nov 6: Daniel 5-6; John 1; Ps. 130
Nov 7: Daniel 7-9; John 2; Ps. 137
Nov 8: Daniel 10-12; John 3; Ps. 123
Nov 9: Ezra 1-2; John 4; Ps. 84, 85

Nov 10: Ezra 3-4; John 5; Ps. 113, 127

Nov 13: Zech. 1-4; John 6
Nov 14: Zech. 5-7; John 7; Ps. 126
Nov 15: Zech. 8-11; John 8; Ps. 147
Nov 16: Zech. 12-14; John 9; Ps. 134
Nov 17: Ezra 5-6; John 10; Ps. 138

Nov 20: Esther 1-3; John 11; Ps. 150
Nov 21: Esther 4-7; John 12
Nov 22: Esther 8-10; John 13
Nov 23: Ezra 7-10; John 14; Ps. 131
Nov 24: Neh. 1-3; John 15; Ps. 133

Nov 27: Neh. 4-6; John 16; Ps. 146
Nov 28: Neh. 7-9; John 17
Nov 29: Neh. 10-12; John 18; Ps. 1
Nove 30: Neh. 13; Malachi 1-2; John 19
Dec 1: Malachi 3-4; Job 1-2;

Dec 4: John 20; Ps. 148
Dec 5: Job 3-5; John 21; Ps. 108
Dec 6: Job 6-8; 1 John 1
Dec 7: Job 9-12; 1 John 2
Dec  8: Job 13-15; 1 John 3

Dec 11: Job 16-18; 1 John 4; Ps. 114
Dec 12: Job 19-22; 1 John 5
Dec 13: Job 23-24; 2 John; Ps. 121
Dec 14: Job 25-28; 3 John
Dec 15: Job 29-30; Ps. 120

Dec 18: Job 31-34
Dec 19: Job 35-37; Ps. 122
Dec 20: Job 38-39; Ps. 149
Dec 21: Job 40-42; Ps. 124
Dec 22: Revelation 1-4

Dec 25: Revelation 5-9
Dec 26: Revelation 10-14
Dec 27: Revelation 15-18
Dec 28: Revelation 19-22

Dec 29 Ps 117, 119, 125

5-day Bible Reading Plan, adapted from Christian Hope Today

Advertisement